Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη – UPS

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση  γεννήτριας και ups (Uninterruptible power supply – Αδιάλειπτη παροχή ενέργειας) όπου απαιτείται αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. To UPS γίνεται κομμάτι του ηλεκτρολογικού κυκλώματος ενός κτιρίου εφόσον έχει προβλεφθεί να τοποθετηθεί στην ηλεκτρολογική μελέτη πριν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου. Συγκεκριμένα κυκλώματα μπορούν να τροφοδοτούνται μόνο από το UPS εξασφαλίζοντας έτσι την αδιάλειπτη λειτουργία τους. Αν ο χρόνος που παρέχει ρεύμα το UPS δεν επαρκεί ή απαιτούνται ηλεκτρολογικές ανάγκες μεγάλων φορτίων κατά την διάρκεια διακοπής παροχής ρεύματος τότε μια γεννήτρια με πίνακα αυτόματης εναλλαγής μπορεί να αποτελέσει την λύση

Στην κατηγορία για το «έξυπνο σπίτι» αναφερόμαστε στον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των ηλεκτρικών συσκευών πολυτελών κατοικιών και μικρών, κατά κανόνα, κτιρίων όπου δεν υπάρχει πληθώρα κεντρικών εγκαταστάσεων, ούτε απαιτείται και αναλογικός έλεγχος, αλλά επιθυμούμε να δώσουμε τη δυνατότητα μίας ευέλικτης εγκατάστασης σε συνδυασμό με όχι ιδιαίτερα πολύπλοκα σενάρια. Εκεί λοιπόν οι αυτοματισμοί κτιρίων μπορούν να βρουν εφαρμογή.

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε σε ένα “έξυπνο σπίτι” όπου όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που θα έχετε θα επικοινωνούν μεταξύ τους και θα συνεννοούνται. Με τη εφαρμογή του Instabus EIB/ KNX θα πραγματοποιείται ο απόλυτος έλεγχος των εγκαταστάσεων σας.

Μερικές από τις πολυάριθμες δυνατότητες είναι οι παρακάτω:

Project Info

Date: