Πυρασφάλεια

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων πυρασφάλειας σε οικίες, γραφεία & επιχειρήσεις.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης σας προστατεύει από φωτιά, ειδοποιώντας σας σε αρχικό στάδιο εκδήλωσης της. Η ανίχνευση γίνεται με αισθητήρες:

  • καπνού
  • φωτιάς
  • θερμοκρασίας
  • εκρηκτικών αερίων

Project Info

Date: