Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων

Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν την τροφοδοσία και λειτουργία υποδοχέων που δεν απαιτούν 230V και δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι:

 • Τηλεφωνικό δίκτυο.
 • Κεντρική εγκατάσταση σταθερής τηλεφωνίας στο κτίριο.
 • Δίκτυο δεδομένων (DATA).
 • Κεντρική εγκατάσταση για τους υπολογιστές σε ορισμένους χώρους.
 • Δίκτυο πυρανίχνευσης επικίνδυνων χώρων.
 • Εγκατάσταση στους μηχανολογικούς χώρους και στις επικίνδυνες εγκαταστάσεις (κουζίνες, αποθήκες).
 • Δίκτυο ασφάλειας χώρων (αντικλεπτικό σύστημα, κάμερες κ.λ.π.).
 • Δίκτυο ηχητικής εγκατάστασης.
 • Κεντρική και αυτόνομη εγκατάσταση ηχείων για να μην τρέχουν τα καλώδια μετά ελεύθερα.
 • Δίκτυο φωτισμού ασφαλείας.
 • Περιορισμένος αριθμός καλαίσθητων φωτιστικών με σύνδεση με το UPS για άμεση λειτουργία σε πιθανή διακοπή της ΔΕΗ.
 • Δίκτυο εγκατάστασης home theater. Αν απαιτηθεί σε συγκεκριμένο χώρο γίνεται η εγκατάσταση για πιθανή χρήση.
 • Δίκτυο κεραίας ΤV – δορυφορικής.
 • Κεντρική εγκατάσταση κεραίας τηλεόρασης για επίγεια και δορυφορική λήψη.
 • Εγκατάσταση θυροτηλεφώνου – θυροτηλεόρασης.
 • Εγκατάσταση κουδουνιών ανάγκης.

Σε συγκεκριμένους χώρους (λουτρά) εγκαθιστάμε κουδούνια για πιθανή ανάγκη. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις ποικίλουν σε υλικά εγκατάστασης , σε τομείς εφαρμογής αλλά και σε κόστος. Γι ‘ αυτό το λόγο η ανάλυση κάθε είδους αφορά τις επιλογές του ιδιοκτήτη.