Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων

Η εγκατάσταση των ισχυρών ρευμάτων αφορά την παροχέτευση του κτιρίου με 230V ή 400V δηλαδή την παροχή της ΔΕΔΔΗΕ. Αυτά είναι ο φωτισμός, οι ρευματοδότες (πρίζες), οι παροχές για την κουζίνα, το πλυντήριο, τον απορροφητήρα και όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούν τις παραπάνω τάσεις. Οι τομείς της εγκατάστασης είναι: τα καλώδια που η διατομή τους είναι ανάλογη της απορροφούμενης ισχύς του υποδοχέα, οι πλαστικές σωλήνες μέσα στις οποίες οδεύουν τα καλώδια που πρέπει η διατομή τους να είναι ανάλογη του καλωδίου, οι πίνακες (κεντρικός και υποπίνακας), οι διάφοροι υποδοχείς και διακόπτες, ο εξοπλισμός των μηχανημάτων για προστασία τους, η γείωση του κτιρίου που μπορεί να είναι και θεμελιακή, οι μετασχηματιστές που θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία υποδοχέων ασθενών ρευμάτων, η εγκατάσταση UPS, οι αυτοματισμοί για διάφορους ελέγχους λειτουργιών. Τα υλικά και η εργασία ποικίλλουν ανάλογα την εφαρμογή με πρώτο μέλημα το κόστος εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί ο φωτισμός, η τοποθέτηση των φωτιστικών σημείων στη σωστή θέση, η φωτοτεχνική μελέτη, η απόδοση της έντασης του φωτισμού και των χρωμάτων, το κόστος εγκατάστασης, το κόστος λειτουργίας και το κόστος συντήρησης αυτών. Η λήψη απόφασης για τα παραπάνω θα επιδράσει και στο σύνολο της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σημαντικό ρόλο στην εγκατάσταση παίζει και η προστασία των ανθρώπων έναντι βραχυκυκλώματος και σφάλματος του συστήματος με διάφορους τρόπους όπως ρελέ διαφυγής, αυτομετασχηματιστές αλλά και των μηχανημάτων με απαγωγούς υπερτάσεων, UPS κ.λ.π. Ξεχωριστή και προαιρετική εγκατάσταση αποτελεί το αντικεραυνικό σύστημα προστασίας μας από πιθανό κεραυνό (μειώνει αρκετά τις πιθανότητες να πέσει στο κτίριο κεραυνός).