ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας καλύπτει την παροχή υπηρεσιών Μελέτης – Επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιωτικών και δημόσιων έργων, έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών καθώς και υπηρεσιών Συμβούλου εγκαταστάσεων.