Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη – UPS

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση  γεννήτριας και ups (Uninterruptible power supply – Αδιάλειπτη παροχή ενέργειας) όπου απαιτείται αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. To UPS γίνεται κομμάτι του ηλεκτρολογικού κυκλώματος ενός κτιρίου εφόσον έχει προβλεφθεί να τοποθετηθεί στην ηλεκτρολογική μελέτη πριν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου. Συγκεκριμένα κυκλώματα μπορούν να τροφοδοτούνται μόνο από το UPS εξασφαλίζοντας έτσι την αδιάλειπτη λειτουργία τους. Αν ο χρόνος που παρέχει ρεύμα το UPS δεν επαρκεί ή απαιτούνται ηλεκτρολογικές ανάγκες μεγάλων φορτίων κατά την διάρκεια διακοπής παροχής ρεύματος τότε μια γεννήτρια με πίνακα αυτόματης εναλλαγής μπορεί να αποτελέσει την λύση.